कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी चेतावनी, सरकार न मानी तो कामकाज ठप करेंगे कर्मचारी-शिक्षक - shasanadesh - up shasanadesh, up govt, up government, cm of up, up official website, salary, pension
  • Latest Government Order

    शुक्रवार, 12 जुलाई 2019

    कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी चेतावनी, सरकार न मानी तो कामकाज ठप करेंगे कर्मचारी-शिक्षक

    कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी चेतावनी, सरकार न मानी तो कामकाज ठप करेंगे कर्मचारी-शिक्षक